Radio Aber

Company Information

Mae Radio Aber yn darparu gwasanaeth radio lleol gwbl ddwyieithog a sy'n cynnig rhywbeth i bawb. Hefo cyfoeth o dalent lleol, pobl diddorol, digwyddiadau gwych, egni, brwdfrydedd a hanes diddorol, rydyn ni’n gobeithio hyrwyddo radio lleol o galon canolbarth Cymru.

Radio Aber provides a fully bilingual local radio service that means something to everyone. With such a rich array of local talent, interesting people, wonderful events, incredible positivity, and a fascinating history, we’re looking to champion local radio from the heart of mid-Wales.

Current job openings at Radio Aber

No job listings found.


Issues with a job listing or this site? Email admin@radiotoday.co.uk
You might also like